Δημοτικό Σχολείο Ανδραβίδας: Έναρξη με δύο προβλήματα

Με δύο προβλήματα ξεκίνησε το δημοτικό σχολείο Ανδραβίδας: έλλειψη ενός εκπαιδευτικού και πρόβλημα στην μεταφορά τεσσάρων μαθητών από τον Σταφιδόκαμπο.

?

Σύμφωνα με την διευθύντρια του σχολείου κ. Μαριάννα Στεργίου:

«Παρά το γεγονός ότι
υπήρξαν εξαγγελίες ότι θα είμαστε εντάξει με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς, υπάρχουν προβλήματα πρωτίστως σε ελλείψεις εκπαιδευτικών. Ήδη στο
σχολείο μας λείπει ένας εκπαιδευτικός ο οποίος θα αναλάβει τμήμα, και βεβαίως
λόγω της λειτουργικότητας του σχολείου το οποίο έχει περαστεί στο σύστημα ως
δωδεκαθέσιο έχουμε και προβλήματα και με την τοποθέτηση των ειδικοτήτων. Αυτό
σημαίνει ότι όσες ειδικότητες τοποθετούνται στο σχολείο πρέπει να τοποθετούνται
για έντεκα ώρες ενώ το σχολείο θα δουλέψει ως δωδεκαθέσιο και βεβαίως συνεπάγεται
πολλά προβλήματα στην σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος».

Πρόβλημα με την μεταφορά

Και η κ. Στεργίου συνέχισε: «Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η μεταφορά των μαθητών. Έγκαιρα και έγκυρα  σύμφωνα με το  υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την καταχώρηση των μαθητών που δικαιούνται μεταφορά. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσουμε την μεταφορά των μαθητών από τον Σταφιδίκαμπο. Και αυτό διότι στις 29 Ιουνίου διαβιβάστηκε στα σχολεία έγγραφο του Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα , το οποίο έλεγε ότι υπήρχαν ανακολουθίες και λάθη κατά την αποτύπωση των αναγκών στο σύστημα. Από τις 31 Ιανουαρίου του 2018 που ήμασταν υποχρεωμένοι να καταχωρήσουμε τους μαθητές στο σύστημα μέχρι και τις 29 Ιουνίου που το σχολείο έλαβε το έγγραφο ενώ είχαν τελειώσει ήδη τα μαθήματα, καταλαβαίνετε ότι το διάστημα είναι πολύ μεγάλο ώστε η Περιφέρεια να κάνει τους ελέγχους που πρέπει και να προχωρήσει και στην κλήση των εκπαιδευτικών διευθυντών που δεν έχουν κάνει τις σωστές διαδικασίες , στον επανέλεγχο και στην προκήρυξη των μέσων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μαθητές που δεν μπορούν να μεταφερθούν με δημόσια μέσα. Έτσι δύο μαθητές στην Τρίτη, ένα στην Πέμπτη και ένα στην πρώτη έρχονται με δικά τους μέσα»