Δημόσιο ΙΕΚ Πύργου: Από τα θρανία, στην αγορά εργασίας

*Επτά ειδικότητες έχουν εγκριθεί και θα λειτουργήσουν στο β΄ εξάμηνο 2018, για το οποίο έχουν αρχίσει οι αιτήσεις εγγραφών

Ειδικότητες που εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση και άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας, θα λειτουργήσουν από φέτος στο Δημόσιο ΙΕΚ Πύργου. Πρόκειται για έξι ειδικότητες οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση και η επιλογή τους είναι συνέπεια μελέτης και έρευνας που έχει γίνει στην Ηλεία, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν φέτος στο Δημόσιο ΙΕΚ Πύργου, για τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις εγγραφών είναι οι παρακάτω:

-Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

-Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

-Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

-Βοηθός Εργοθεραπείας

-Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων

-Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

-Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Οι ειδικότητες αυτές, που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, διαμορφώθηκαν ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Ηλείας. Μάλιστα, τα στελέχη του Δημόσιου ΙΕΚ Πύργου, για τον «σχεδιασμό» τους, πραγματοποίησαν μελέτη – έρευνα, σε συνεργασία με φορείς του τόπου, όπως το Επιμελητήριο Ηλείας, Επαγγελματίες και Τουριστικούς Φορείς, προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες και να καταλήξουν στις ειδικότητες που θα οδηγήσουν τους καταρτιζόμενους από το θρανίο, στην επαγγελματική αποκατάσταση.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι για τις ειδικότητες αυτές έχει εκφραστεί μεγάλο ενδιαφέρον (σ.σ σε τηλεφωνικές επικοινωνίες ενδιαφερομένων με τον ΙΕΚ) από υποψήφιους καταρτιζόμενους τόσο από την Ηλεία όσο και από τους όμορους νομούς και τα Ιόνια νησιά, στα οποία δεν λειτουργούν αντίστοιχες ειδικότητες.

Το προφίλ – η αποκατάσταση

«Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)»: O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των ΙΕΚ, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.

«Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων»: Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

«Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου»: O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου» των ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων – εφαρμογών (λογισμικών) και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

«Βοηθός Εργοθεραπείας»:  Ο απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Βοηθός Εργοθεραπείας» διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια της κατάρτισής του, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό του Εργοθεραπευτή σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής ή και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή. Πρόκειται για άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές ή άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς, όπως άτομα 3ης ηλικίας, φυλακισμένους, εξαρτημένους κ.α. Ο Βοηθός Εργοθεραπείας απασχολείται σε διάφορες μονάδες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει Εργοθεραπευτής πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, επικουρώντας και υποβοηθώντας το έργο του.

«Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων»: Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων» των ΙΕΚ είναι ο εξειδικευμένος τεχνικός ο οποίος διαθέτει τόσο τη θεωρητική όσο και την τεχνική κατάρτιση, προκειμένου να πραγματοποιεί, μέσω της χρήσης των κατάλληλων μεθόδων, εργασίες συντήρησης πάνω σε έργα τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων ασχολείται, κατά συνέπεια, με αντικείμενα ή μνημεία που έχουν αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, προσπαθώντας να τα διατηρήσει ως πολιτιστικό αγαθό ή να επιβραδύνει τη διαδικασία της φθοράς τους. Οι επεμβάσεις του αποκαθιστούν τις φθορές που επιφέρει ο χρόνος, συμβάλουν στη διάσωση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ανανεώνουν το ενδιαφέρον του θεατή, του μελετητή και του συλλέκτη για τα έργα τέχνης. Οι εργασίες συντήρησης ενός έργου τέχνης σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς ICOM, IIC, AIC KAI CIC ακολουθούν μια επιστημονική μεθοδολογία αυστηρά προδιαγραμμένη, είναι συμβατές με σύγχρονες τεχνικές από το χώρο των θετικών επιστημών, αποκαθιστούν ενδεχόμενες φθορές και φωτίζουν αθέατες πλευρές που αποκαλύπτουν το πολιτισμικό και κοινωνικό περικείμενο της εποχής δημιουργίας του έργου, τα πνευματικά δάνεια, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του.

«Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής»: Ο Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και πρόληψης προβλημάτων ποδιών, αισθητικής περιποίησης άνω και κάτω άκρων, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών, υπηρεσίες Ονυχοπλαστικής και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες για τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των άκρων και των νυχιών.

«Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου»: Ο Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων & μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ένας ειδικευμένος τεχνικός ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίμων και τεχνολογίας πετρελαίου, καθώς και με τη διανομή, μεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών. Παραδείγματα πιθανής επαγγελματικής αποκατάστασης είναι σε εταιρείες σχεδιασμού και εγκατάστασης δικτύων καυσίμων, σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ή παράγουν αέρια καύσιμα, σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου, στη ΔΕΠΑ, σε συνεργεία επισκευής συσκευών αερίου, σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών. Μπορεί επίσης να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας συντηρητής ή εγκαταστάτης οικιακών δικτύων φυσικού αερίου.

Οι εγγραφές

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Α’ εξάμηνο, θα γίνεται (σ.σ ξεκίνησε από την Τρίτη 28 Αυγούστου) στον σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr (σ.σ δημιουργώντας νέο λογαριασμό, για τον οποίοι απαιτείται η ύπαρξη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email) μέχρι και την Τρίτη 4  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 3:00 το μεσημέρι. Για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητο ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης). Η έκδοση σου (σ.σ σε περίπτωση που δεν υπάρχει) μπορεί να γίνει άμεσα στο πλησιέστερο ΚΕΠ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, καμία αλλαγή δεν γίνεται δεκτή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημόσιο ΙΕΚ Πύργου (2ο χλμ Πύργου – Κυπαρισσίας, τηλ. 2621037121, mail  grammateia@iek-pyrgou.ilei.sch.gr

Δημοσιογράφος της εφ.Πατρίς