Ζάκυνθος: Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου σε ισχύ τα νέα μέτρα για το Ναυάγιο

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το απόγευμα της περασμένης
Παρασκευής το Συντονιστικό Όργανο του νομού και αποφάσισε το άνοιγμα της
παραλίας του Ναυαγίου σε ένα τμήμα του, όπως είχε γίνει γνωστό ήδη από
τον Περιφερειάρχη και  μετά την πρόταση του Προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθύμιου Λέκκα

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφειάρχης, ο Δήμαρχος, ο
Λιμενάρχης, ο Αστυνομικός Διευθυντής και εκπρόσωποι από τα σκάφη και όλα
τα είδη των πλοίων που κάνουν τις εκδρομές στο Ναυάγιο. 

Το άνοιγμα της παραλίας θα ισχύει μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, δηλαδή
μόνο για τη φετινή τουριστική περίοδο, εκτός αν προκύψουν έκτακτα
συμβάντα και χρειαστεί νέα Κανονιστική. Άλλωστε ο καθηγητής γεωλογίας κ.
Λέκκας ανακοίνωσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα πως η κατολίσθηση που έγινε στο βράχο
είναι το 1/5 της μάζας που αναμένεται να πέσει μέχρι το χειμώνα. 

Ο αριθμός των ατόμων που κάθε φορά θα εισέρχεται στο χώρο θα είναι περιορισμένος. 

Μιλώντας στον –Ε- ο Δήμαρχος Π. Κολοκοτσάς ανέφερε πως «πήραν την έκθεση του κ. Λέκκα που
επισημαίνει πως μετά την αυτοψία μπορούν στο ¼ του χώρου της παραλίας,
δηλαδή όσο είναι το μήκος του πλοίου, να υπάρχει προσωρινή λειτουργία
του χώρου στο κάτω μέρος και μπροστά από το πλοίο. Οι επαγγελματίες το
δέχτηκαν, αν και υπήρχαν κάποιες φωνές που έλεγαν ότι πρέπει να κλείσει 
και να είναι μόνο για φωτογράφιση το Ναυάγιο. Εγώ είχα μία
αντιπροσωπεία από το Ισραήλ και τους είπα για τις απαγορεύσεις»
.

Ακόμα ο Δήμαρχος είπε ότι θα υπάρχουν μέσα περιφρούρησης, αστυνομικά
μέτρα, γιατί ο χώρος θέλει να οριοθετηθεί και αυτό απαιτεί πιστώσεις και
ανάδοχο.

«Εμείς θα κάνουμε ότι μπορούμε  και  τα τουριστικά γραφεία πρέπει
να ενημερώνουν τους πελάτες τους. Εμείς σαν Δήμος έχουμε ετοιμάσει την
άδεια παρέμβασης στην αναδασωτέα έκταση πάνω που περιλαμβάνει την
περίφραξη και ότι άλλο χρειάζεται»
είπε ο κ. Κολοκοτσάς

Για το άνω τμήμα του Ναυαγίου ο Δήμαρχος είπε ότι «μέσα σε
χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας πρέπει να έχουν αποφασίσει πώς θα
λειτουργήσει ο χώρος και πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα κι αυτό θα γίνει
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και το Δασάρχη».

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου την περασμένη
Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι υπάρχει έλλειμμα με την μη οριοθέτηση της
γραμμής αιγιαλού στο Ναυάγιο και έγινε γνωστό ότι το αρμόδιο υπουργείο
μέσα στο επόμενο διάστημα θα προβεί στη διαδικασία οριοθέτησης για όλες
τις ακτές της Ζακύνθου που δεν έχουν ακόμα γραμμή αιγιαλού.

Η απόφαση του Λιμεναρχείου

1. Αποφασίζουμε: Την προσωρινή προσέγγιση – αγκυροβολία στην
οριοθετημένη με πλωτού ς σημαντήρες θαλάσσια περιοχή δ υο (02) Ε/Γ – Τ/Ρ
πλοίων (ημερόπλοιων) τα οποία μεταφέρουν περισσότερους από εκατό (100)
επιβάτες, και δύο (02) Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίων (ημερόπλοιων) τα οποία
μεταφέρουν μέχρι εκατό (100) επιβάτες. Στον ίδιο χώρο θα προσδένουν τα
ιδιωτικά πλοία αναψυχής και οι εκμισθούμενες  λέμβοι, εφόσον διατίθεται ο
απαραίτητος χώρος για την προσέγγισή τους. Τα ανωτέρω σκάφη δεν θα
αναχωρούν από τον Όρμο Ναυαγίου μέχρι την οριστική επιβίβαση των
επιβατών τους από την παραλία και την αναχώρησή τους.

2. Με δυσμενείς καιρικές συνθήκες (όχι όμως απαγορευτικές του
απόπλου), ή με φαινόμενα αποθαλασσιάς απαγορεύεται η παραμονή σκαφών
στον όρμο «Ναυάγιο», προς απο/επιβίβαση περιηγητών, με σκοπό την αποφυγή
ατυχήματος και της ταλαιπωρίας των επιβαινόντων, μετά από συνεννόηση με
το Λιμενικό Φυλάκιο Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.

3. Απαγορεύεται η πρόσδεση των κάβων των παραπάνω πλοίων από το
ναυάγιο του πλοίου επί της ακτής, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων
και την αποφυγή καταστροφής του ναυαγίου που αποτελεί ιδιαίτερο
αξιοθέατο για τη νήσο Ζάκυνθο.

4. Η παραμονή στον όρμο Ναυάγιο (οριοθετημένη περιοχή) δεν θα
υπερβαίνει τη μία (01) ώρα. Καθ ΄όλη την διάρκεια παραμονής απαγορεύεται
η λειτουργία του βιολογικού.

5. Κατά τις κινήσεις (μανούβρες) κατάπλου – απόπλου ιδιαίτερα
όταν τα σκάφη είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, επιβάλλεται συνεχής και
αυξημένη προσοχή και οπτική – ακουστική επιτήρηση του θαλασσίου χώρου.
Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφαλούς ταχύτητας και η εφαρμογή όλων
των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως που προβλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ. Κατά τους
κατάπλους – απόπλους και για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ασφαλείας
κρίνεται επιβεβλημένη η συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ των πλοιάρχων
αναφορικά με την σειρά αγκυροβολίας των υπό την διακυβέρνησή τους Ε/Γ –
Τ/Ρ πλοίων.

6. Επιτρέπεται η λήψη θαλασσίου λουτρού μόνο (ε) μόνο στο χώρο ο
οποίος έχει οριοθετηθεί με πλωτούς σημαντήρες και δεν θα επιτρέπεται σε
καμία περίπτωση η προσέγγιση πλοίων – σκαφών.

7. Σε κάθε κατάπλου και απόπλου στον όρμο θα ενημερώνεται το
Λιμενικό Φυλάκιο Αγίου Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου μέσω διαύλου VHF CH
79-12 και θα γίνεται στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου σχετική εγγραφή.

8.Την προσωρινή αναστολή ισχύος της Αρ ι θ. Π ρωτ:
2131.13/1189/16/18 -05-2016 Απόφασης τη ς Υπηρεσία ς μα ς (ΦΕΚ Β΄ 18
14/21 -06/2016).

9. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης συντρεχουσών ποινικών ή
αστικών ευθυνών υπόκεινται σε  διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο
157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261 Α/73) όπως ισχύει.

10.Η πα ρούσα  ισχύει από ε κ δόσεως μέχρι νεωτέρας κα ι σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της  31-10-2018.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος

ΠΗΓΗ: ermisnews