Κατάθλιψη

1. Τι είναι η κατάθλιψη;

Η
κατάθλιψη είναι μία διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τις σκέψεις και
συνήθως συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις. Επηρεάζει τις διατροφικές
συνήθειες του ατόμου, τον ύπνο του, τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του
και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και αντιλαμβάνεται. Η κατάθλιψη δεν
είναι το ίδιο με το φυσιολογικό, καταθλιπτικό συναίσθημα που περνά
γρήγορα και έχει μικρότερη ένταση. Στην κατάθλιψη το καταθλιπτικό
συναίσθημα έχει μεγάλη ένταση, διαρκεί περισσότερο και οδηγεί σε έκπτωση
της λειτουργικότητας του ατόμου σε πολλούς τομείς της ζωής του.

2. Ποια είναι τα είδη της κατάθλιψης;

Παρακάτω
αναφέρονται οι κύριοι τύποι καταθλιπτικών διαταραχών. Ωστόσο, και στα
πλαίσια του κάθε τύπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον αριθμό των
συμπτωμάτων, την σοβαρότητα και την εμμονή τους.

Μείζων Καταθλιπτική Διαταραχή: Εκδηλώνεται με ένα συνδυασμό συμπτωμάτων που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου να εργαστεί, να μελετήσει, να κοιμηθεί, να φάει, και να απολαύσει ευχάριστες δραστηριότητες, όπως έκανε στο παρελθόν. Ένα τέτοιο επεισόδιο κατάθλιψης μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά, αλλά συνήθως συμβαίνει περισσότερες.

Δυσθυμική Διαταραχή: Είναι μία χρόνια καταθλιπτική διάθεση, που το άτομο την έχει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, τις περισσότερες ημέρες, για τουλάχιστον 2 χρόνια. Δεν καθιστά το άτομο ανίκανο, αλλά εξαιτίας της μακροχρόνιας καταθλιπτικής διάθεσης, δεν το αφήνει να αισθανθεί και να λειτουργήσει καλά.

Διπολικές Διαταραχές (Ι και ΙΙ): Στις Διπολικές διαταραχές τα άτομα παρουσιάζουν διαστήματα κατάθλιψης και διαστήματα ευφορικής διάθεσης που ονομάζεται μανία και χαρακτηρίζεται από υπερκινητικότητα, διέγερση και επιταχυμένο ρυθμό ομιλίας- συχνά με διαταραγμένη σκέψη ή διαστήματα υπομανίας. Η υπομανία είναι ένα σύνδρομο παρόμοιο με την μανία, αλλά όχι τόσο βαρύ ή έντονο και δεν επηρεάζει τόσο σημαντικά την λειτουργικότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις η υπομανία αυξάνει την λειτουργικότητα του ατόμου και η φάση της υπομανίας βιώνεται από το άτομο σαν θετική εμπειρία.

Πιο
συγκεκριμένα το βασικό στοιχείο της Διπολικής Διαταραχής Ι (που λεγόταν
παλαιότερα μανιοκαταθλιπτική νόσος), είναι η παρουσία ενός ή
περισσοτέρων Μανιακών ή Μεικτών επεισοδίων (Το Μεικτό επεισόδιο είναι
συνδυασμός Μανιακού και Καταθλιπτικού επεισοδίου). Τα άτομα με Διπολική
Διαταραχή Ι έχουν και ένα ή περισσότερα Μείζονα Καταθλιπτικά επεισόδια.
Όσον
αφορά την Διπολική Διαταραχή ΙΙ, χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός ή
περισσοτέρων Μειζόνων Καταθλιπτικών επεισοδίων που συνοδεύονται
τουλάχιστον από ένα Υπομανιακό επεισόδιο. Σε αντίθεση με το Μανιακό
επεισόδιο, ένα Υπομανιακό επεισόδιο δεν είναι αρκετά σοβαρό για να
προκαλέσει έντονη έκπτωση της κοινωνικής ή επαγγελματικής
λειτουργικότητας. Η συμπεριφορά των ατόμων αυτών τις περισσότερες φορές
δεν γίνεται αντιληπτή από τους άλλους ως προβληματική αντίθετα μπορεί να
θεωρούνται άτομα ιδιαίτερα ζωντανά και ενεργητικά.

Κυκλοθυμική Διαταραχή Το βασικό χαρακτηριστικό της Κυκλοθυμικής Διαταραχής είναι μία χρόνια κατάσταση διαταραχής της διάθεσης που παρουσιάζει συνεχώς διακυμάνσεις. Έτσι, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών παρατηρούνται πολυάριθμες περίοδοι με υπομανιακά συμπτώματα καθώς και πολυάριθμες περίοδοι με καταθλιπτικά συμπτώματα, που δεν πληρούν όμως ποτέ τα κριτήρια για Μανιακό ή Μείζον Καταθλιπτικό επεισόδιο.

Καταθλιπτική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη διαφορετικά. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κυρίως:
– η προεμμηνορρυσιακή δυσφορική διαταραχή (δηλαδή η εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων όπως περιγράφονται στο 3, λίγες μέρες πριν την έναρξη της έμμηνου ρύσης)
– η ελάσσων καταθλιπτική διαταραχή (όπου τα συμπτώματα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με αυτά της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής)
– η υποτροπιάζουσα βραχεία καταθλιπτική διαταραχή (όπου τα συμπτώματα είναι μεν σημαντικής βαρύτητας, δεν διαρκούν όμως αρκετά ώστε να πληρούν τα κριτήρια της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής)
– η μεταψυχωσική καταθλιπτική συνδρομή, η εμφάνιση δηλαδή καταθλιπτικών συμπτωμάτων ως συνέχεια ενός ψυχωτικού επεισοδίου.

3. Ποια είναι τα συμπτώματα της Κατάθλιψης;

Η
Κατάθλιψη εμφανίζεται με μία σειρά από συμπτώματα που επηρεάζουν
πολλούς τομείς της ζωής του ατόμου. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος που
έχει κατάθλιψη να παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα της διαταραχής.
Ορισμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν πολλά, ορισμένοι λιγότερα. Η σοβαρότητα
των συμπτωμάτων διαφέρει σε κάθε άτομο, αλλά διαφοροποιείται και στο
ίδιο άτομο με την πάροδο του χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, τα κύρια συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει κάποιος όταν έχει κατάθλιψη, είναι τα εξής:

1. Καταθλιπτική διάθεση που διαρκεί το μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας και σχεδόν κάθε μέρα, για ένα διάστημα δύο βδομάδων.

2. Απώλεια της ευχαρίστησης και μείωση του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που στο παρελθόν το άτομο ήθελε, και του άρεσε να κάνει.

3. Άγχος παρατηρείται ορισμένες φορές με τη μορφή εσωτερικής δυσφορίας, φόβου, αισθήματος επικείμενου κινδύνου.

4. Διαταραχές στον ύπνοΤο σύμπτωμα αυτό παρουσιάζεται με διάφορους τρόπους. Έτσι μερικοί άνθρωποι με κατάθλιψη κοιμούνται πάρα πολλές ώρες, μερικοί δεν μπορούν να κοιμηθούν καθόλου, ενώ άλλοι κάνουν πολύ ακανόνιστο ύπνο, δηλαδή ξυπνούν πολλές φορές στη διάρκεια της νύχτας ή δυσκολεύονται να αποκοιμηθούν. Η πιο συνηθισμένη διαταραχή του ύπνου είναι η πρωινή αφύπνιση, στην οποία το άτομο ξυπνά πολύ νωρίς το πρωί και δεν μπορεί να ξανακοιμηθεί.

5. Διαταραχές της όρεξης. Συνήθως η κατάθλιψη προκαλεί απώλεια της όρεξης, με πιθανό επακόλουθο την απώλεια βάρους. Ωστόσο μπορεί σε μικρότερη συχνότητα να παρατηρηθεί το αντίθετο σύμπτωμα, δηλαδή αυξημένη όρεξη για φαγητό και αύξηση του σωματικού βάρους καθώς και κρίσεις βουλιμίας με υπερφαγικά επεισόδια.

6. Κόπωση, εξάντληση, απώλεια ενεργητικότητας. Συχνά το άτομο παραπονιέται ότι αισθάνεται κόπωση ή εξάντληση, σαν όλη η ενέργεια ή η ζωτικότητά του να έχει φύγει. Μπορεί να παραμείνει σε αδράνεια για όλη τη διάρκεια της ημέρας.

7. Ελάττωση της σεξουαλικής διάθεσηςΑκόμα και αν το άτομο έχει σεξουαλικές επαφές, δεν το επιθυμεί και δεν του προκαλεί καμία ευχαρίστηση.

8. Ανημπόρια, έλλειψη ελπίδας, ανησυχία και απαισιοδοξία για το μέλλονΤο άτομο τα βλέπει όλα μαύρα και πιστεύει πως έτσι θα παραμείνουν.

9. Δυσκολία στη συγκέντρωση, τη σκέψη, τη μνήμη και τη λήψη αποφάσεων.Η ενασχόληση με τις καταθλιπτικές σκέψεις είναι τόσο έντονη και επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τη συγκέντρωση ώστε συχνά τα άτομα με κατάθλιψη αναφέρουν δυσκολία στο διάβασμα ή στην παρακολούθηση τηλεόρασης.

10. Αισθήματα και σκέψεις ενοχής, αναξιότητας και χαμηλή αυτοεκτίμηση.Σωματικά συμπτώματα που δεν ερμηνεύονται από ιατρικές εξετάσεις και δεν ανταποκρίνονται σε φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία όπως : πονοκέφαλοι, πόνοι στη μέση, κράμπες, ναυτία, εμετός, δυσκοιλιότητα, δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στο στήθος.

12. Εμμονή σε σκέψεις θανάτου και ιδέες αυτοκτονίας. Μερικές φορές το άτομο που έχει κατάθλιψη νιώθει τόσο απελπισμένο που κάνει σκέψεις αυτοκτονίας. Η απόπειρα αυτοκτονίας είναι η πιο σοβαρή και επικίνδυνη επιπλοκή της κατάθλιψης. Σε άτομα με βαριά κατάθλιψη ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι ιδιαίτερα αυξημένος

Για
να δοθεί η διάγνωση της κατάθλιψης χρειάζεται να υπάρχουν 5 από τα
παραπάνω συμπτώματα. Σε αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται
το σύμπτωμα 1 ή το σύμπτωμα 2.

Αν
έχεις κάποια καταθλιπτική διαταραχή είναι πιθανό να νιώθεις
εξαντλημένος, αβοήθητος, ότι δεν αξίζεις σαν άνθρωπος, ότι δεν υπάρχει
ελπίδα για σένα. Τέτοιες αρνητικές σκέψεις και αισθήματα ίσως σε κάνουν
να νιώσεις ότι παραιτείσαι από τη ζωή. Είναι σημαντικό να
συνειδητοποιήσεις ότι αυτές οι αρνητικές απόψεις είναι μέρος της
κατάθλιψης και δεν αντικατοπτρίζουν με ορθότητα την κατάσταση

Να
θυμάσαι: η κατάθλιψη σε κάνει να έχεις αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό
σου, τον κόσμο, το μέλλον, τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή σου. Οι
αρνητικές σκέψεις δεν είναι ρεαλιστικός τρόπος να σκέφτεσαι τα
πράγματα. Είναι σαν να βλέπεις τον εαυτό σου, τον κόσμο και το μέλλον
μέσα από μία ομίχλη αρνητισμού. Μην δέχεσαι τις αρνητικές σου σκέψεις
σαν αληθινές. Είναι μέρος της κατάθλιψης και θα εξαφανιστούν όταν η
κατάθλιψή σου ανταποκριθεί στη θεραπεία. Αν η αρνητική και χωρίς ελπίδα
οπτική που έχεις για το μέλλον σε οδηγήσει σε σοβαρές σκέψεις
αυτοκτονίας, να μιλήσεις οπωσδήποτε στον ειδικό που σε παρακολουθεί και
να ζητήσεις τη βοήθειά του. Η αυτοκτονία θα είναι μία μη αναστρέψιμη
πράξη που θα βασίζεται στις μη ρεαλιστικές απαισιόδοξες σκέψεις σου.
Κάνε μία λίστα με τηλέφωνα συγγενών και φίλων που εμπιστεύεσαι, γιατρών
και θεραπευτών, γραμμών SOS, και επικοινώνησε αμέσως μόλις αρχίσεις και
σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να βάλεις τέλος στην ζωή σου.

Μόλις
υποψιαστείτε ή αναγνωρίσετε κατάθλιψη στον εαυτό σας, είναι σημαντικό
να ζητήσετε θεραπευτική αγωγή. Η κατάθλιψη που παραμένει χωρίς θεραπεία
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης διαφόρων οργανικών καταστάσεων.
Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και η ήπια κατάθλιψη μπορεί να σχετίζεται με
ανεπαρκή σωματική και κοινωνική λειτουργία, αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης
μελλοντικής κατάθλιψης και απόπειρες αυτοκτονίας.

Με
την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που
πάσχουν από κατάθλιψη βελτιώνονται και επανέρχονται στη φυσιολογική,
παραγωγική ζωή τους. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές για την
αντιμετώπιση της κατάθλιψης, από φάρμακα έως την ψυχοθεραπεία, και κάθε
μία απ’ αυτές παίζει σημαντικό ρόλο. Ακριβώς όπως η αιτία της κατάθλιψης
μπορεί να είναι μια περίπλοκη αλληλεπίδραση παραγόντων, έτσι και η
ανεύρεση της πιο αποτελεσματικής θεραπείας για τη νόσο σας αποτελεί
επίσης σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί χρόνο και επαγγελματική
καθοδήγηση.

Και
να θυμάστε πάντα πως εσείς είστε ο καλύτερος φίλος του εαυτού σας.Και
ως γνωστόν ο φίλος θέλει πάντα το καλό μας. Γι’ αυτό λοιπόν μάθετε να
αγαπάτε και να φροντίζετε τόσο την σωματική σας υπόσταση όσο και την
ψυχική σας ύπαρξη!!!!