Νοσοκομείο Πύργου: Εξοικονόμηση πόρων, με πρόσληψη προσωπικού

Εξοικονόμηση τουλάχιστον 50 χιλιάδων ευρώ ετησίως υπολογίζεται ότι θα πετύχει η Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου αξιοποιώντας τη δυνατότητα πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού.

Το κόστος της τελευταίας ετήσιας σύμβασης (αντίστοιχες συμβάσεις υπήρχαν από το 2004) για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων έφτασε τις 175 χιλ. ευρώ. «Προσλαμβάνοντας το ίδιο το νοσοκομείο το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό, το ¨εργολαβικό κέρδος¨ θα παραμείνει στον προϋπολογισμό μας και θα διατεθεί για την ενίσχυσή μας κυρίως με νοσηλευτικό προσωπικό, τουλάχιστον τέσσερα άτομα μέχρι τέλος του χρόνου. Με την ίδια διαδικασία θα προσληφθούν επτά άτομα για τη φύλαξη, από έξι που είναι σήμερα, με σκοπό την ενίσχυση της απογευματινής βάρδιας», επισημαίνει ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Κώστας Διαμαντόπουλος. Εξηγεί επίσης, πως, με τις παρεμβάσεις αυτές «…ανακατανέμουμε ορθολογικότερα τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, ενισχύουμε τη μονάδα με επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, επενδύουμε στην ασφάλεια προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών, δίνουμε ένα οριστικό και αμετάκλητο τέλος στις συμβάσεις με εργολάβους για υπηρεσίες συντήρησης Η/Μ και φύλαξης».