Σχέδιο διάσωσης του ΤΟΕΒ Σαβαλίων

Η
βιώσιμη λειτουργία του Οργανισμού, που κατ’ επέκταση είναι προς όφελος των
παραγωγών- αρδευτών, προτάχθηκε στην χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΤΟΕΒ Σαβαλίων
όπου και ελήφθησαν ομόφωνες και καθοριστικές αποφάσεις για το άμεσο μέλλον.

Με δεδομένο ότι η λειτουργία του ΤΟΕΒ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο εξαιτίας των ανείσπρακτων οφειλών από τους αρδευτές και των τεράστιων οφειλών προς την ΔΕΗ, η έκκληση του προέδρου Παναγιώτη Γιαννόπουλου έφερε αποτέλεσμα και στην χθεσινή συνέλευση καταγράφηκε μεγάλη συμμετοχή αντιπροσώπων, επικυρώνοντας ουσιαστικά και το αδιάβλητο των αποφάσεων που ελήφθησαν και οι οποίες θα είναι ανελαστικές για όλους τους αρδευτές…

Καθοριστικές
αποφάσεις

Από την στιγμή οι οφειλές των μελών προς τον ΤΟΕΒ
έχουν ξεπεράσει τα 3 εκ. ευρώ και οι οφειλές του Οργανισμού προς την ΔΕΗ έχουν
ξεπεράσει το 1 εκ. ευρώ και εφόσον ξεκαθαρίστηκε ότι πρόθεση όλων είναι να
κατορθώσει να λειτουργήσει ο ΤΟΕΒ και το 2019, κρίθηκε επιβεβλημένο να
ψηφιστούν όλα τα θέματα που είχαν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν πλέον οι αρδευτές είναι
ότι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2019 θα κληθούν να δηλώσουν στον ΤΟΕΒ τον
αριθμό των στρεμμάτων που θα καλλιεργήσουν το έτος 2019, χωρίς αποκλίσεις, και
ταυτόχρονα θα κληθούν να καταβάλλουν προκαταβολικά το ποσό των 20 ευρώ ανά
στρέμμα.

«Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, πρέπει να
εισπράξουμε χρήματα για να μπορέσουμε με την σειρά μας να τα καταθέσουμε στην
ΔΕΗ, έτσι ώστε να μην έχουμε διακοπή ρεύματος στα αντλιοστάσια. Δεν θέλουμε να
μαζέψουμε χρήματα για να τα βάλουμε στην άκρη, πρέπει να καλύψουμε τις οφειλές
και τις αυξημένες ανάγκες για να λειτουργήσει ο Οργανισμός» επισημαίνει ο κ.
Γιαννόπουλος.

Πέραν της έγκρισηςτου Ισολογισμού- Απολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης 2017,
καθώς και την κάλυψη της ζημιάς ύψους 131.757,33 ευρώ με αύξηση των εισφορών
για τον προϋπολογισμό έτους 2018, η συνέλευση ενέκρινε και την εγκατάσταση καρτοβανών
στο δίκτυο του Οργανισμού.

Ήδη η μελέτη για την εγκατάσταση των καρτοβανών
είναι έτοιμη και εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί από τον μελετητή στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κατά συνέπεια από την στιγμή που θα γίνει η
εγκατάσταση ο κάθε αρδευτής θα πληρώνει με βάση την κατανάλωση.

Στην συνέλευση συζητήθηκε επίσης το θέμα της
βεβαίωσης παρόχου- φορέα άρδευσης για την υποβολή Ενιαίας Ενίσχυσης από το 2019
με την ρύθμιση ή εξόφληση οφειλών των μελών- αρδευτών ως προαπαιτούμενο, καθώς
και τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με το ληξιπρόθεσμό δάνειο της Α.Τ.Ε. και τις
οχλήσεις της εκκαθαρίστριας εταιρείας.