349 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Ηλεία

Μέχρι και αύριο Παρασκευή, θα πρέπει να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας οι 349 εκπαιδευτικοί, Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας.

Ο συνολικός αριθμός- ο μεγαλύτερος των τελευταίων
ετών, στη Α΄ φάση αναπληρωτών- ανέρχεται σε 19.480, εκ των οποίων 12.392 στην
Πρωτοβάθμια , 3.988 στη Δευτεροβάθμια και 3.100 (ΕΕΠ&ΕΒΠ) στην Ειδική
Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στις δομές Ειδικής Αγωγής  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
προσλαμβάνονται 5.841 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (3.629 και 2.212 αντίστοιχα).

Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
προσλαμβάνονται 8.763 δάσκαλοι, 
νηπιαγωγοί και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.

Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται 1.776  καθηγητές.