Αχαΐα: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιές σε Μπούκα και Φώσταινα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ