Άγιος Νικόλαος | Πύργος

Φωτογραφία: Σάκης Τριγάζης