Αγονος ο διαγωνισμός για κάδους απορριμμάτων στην Τριφυλία

Αγονος για ακόμη μια φορά κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια κάδων στο Δήμο Τριφυλίας και έτσι θα πρέπει να προκηρυχθεί και πάλι με νέους όρους.

Χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου κλήθηκε να εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, με τα οποία απορρίπτονταν και οι δύο προσφορές που είχαν κατατεθεί. Η απόφαση της απόρριψης πάρθηκε κατά πλειοψηφία, με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Μερκούρη να μειοψηφεί, λέγοντας πως η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει καθώς έτσι όπως πάει ο δήμος δεν θα προμηθευτεί ποτέ κάδους.

Στα υπόλοιπα θέματα: Εγκρίθηκε η σύνταξη της τριμηνιαίας έκθεσης για το α’ τρίμηνο του 2019 εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Αποφασίστηκε η μη άσκηση ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ. 556/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών που αφορά την πληρωμή 1.262 ευρώ συν τους τόκους προς την εταιρεία «Εκδόσεις Μοσχανδρέου κ. Σία Ε.Ε.». Εγινε έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια σκυροδέματος για επισκευή και συντήρηση οδών» που είναι η εταιρεία «Λαρσινός». Εγινε αποδοχή δωρεάς κτήματος από τον Δημήτριο Γρηγ. Βασιλόπουλο προς την Τ.Κ. Σελλά, παραπλεύρως του νεκροταφείου του χωριού, συνολικής έκτασης 691 τ.μ. που θα χρησιμοποιηθεί για νεκροταφείο.

 

Πηγή: Εφ.Ελευθερία