Αλέξης Καστρινός: Οφειλόμενη απάντηση Νο3

Η κατασκευή στεγάστρου κερκίδων στο γήπεδο Γαστούνης

Από το Γραφείο του πρ. δημάρχου Πηνειού Αλέξη Καστρινού ανακοινώθηκαν τα εξής: «Στις 16-04-2019 εγκρίθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πηνειού τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: <<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης.

Στις 16-04-2019 ελήφθη απόφαση για την υποβολή πρότασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πηνειού στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>> για χρηματοδότηση του έργου :<<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>>.

Στις  24-04-2019 εξασφαλίσαμε σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για υποβολή της πρότασης στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>> για το έργο:<<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>>.

Στις 28-05-2019 εγκρίθηκε από την Περ. Δυτικής Ελλάδας η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου με υπαγωγή σε Π.Π.Δ.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 5473/30-05-2019 υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>>για το έργο<<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>>  Προϋπολογισμού 190.000€  .

Το Υπουργείο Εσωτερικών αξιολογώντας τις προτάσεις από τους Δήμους της χώρας με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις ημερομηνίες που υποβλήθηκαν,στις 13-01-2020 ( ΑΔΑ:ΨΛΠΔ46ΜΤΛ6-Δ79) προχώρησε σε απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα <<Φιλόδημος ΙΙ>>για το έργο: <<Κατασκευή Στεγάστρου Κερκίδων Γηπέδου Δ.Κ. Γαστούνης>> με το ποσό των 190.000€.

Άλλο ένα έργο που σχεδιάσαμε, μελετήσαμε και υποβάλαμε πρόταση για χρηματοδότηση παίρνει το δρόμο της υλοποίησης.

Σας αφήσαμε τεράστια παρακαταθήκη μελετών , έργων και χρηματοδοτήσεων..

Αν πραγματικά επιθυμείτε να μιλήσετε για προσπάθειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής καλό είναι λοιπόν να εξασφαλίσετε νέες μελέτες, νέες χρηματοδοτήσεις και νέα έργα. Αναμένουμε» .