Ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές σε αυτά τα νησιά