Αντισυνταγματική η μετατροπή των άμισθων υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα

Κατά της συνταγματικότητας του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο μετατρέπει τα ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία σε έμμισθα τάχθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες οι Ολομέλειες των Πρωτοδικείων της χώρας. 

Οι Ολομέλειες συνεδρίασαν μετά από ερώτημα του αρμόδιου υπουργού Σταύρου Κοντονή και ενώ ήδη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είχε αντιδράσει έντονα για την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου υποθηκοφύλακα σε ειρηνοδίκες. Ειδικότερα, σήμερα (20.03.2017) για το ζήτημα συνεδρίασε η Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Αθηνών ενώ την περασμένη εβδομάδα προηγήθηκαν οι αποφάσεις των Ολομελειών των Πρωτοδικείων Σύρου, Πύργου και Αμαλιάδας ενώ αναμένονται και αποφάσεις άλλων Πρωτοδικείων της χώρας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την μετατροπή σε έμμισθα για όσα άμισθα υποθηκοφυλακεία συντρέχει «περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης του υποθηκοφύλακα από την υπηρεσία». Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι σε περίπτωση μετατροπής ειδικού αμίσθου υποθηκοφυλακείου σε έμμισθο και σε περίπτωση που καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ (πτυχιούχος νομικής), η καταχώρηση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με την σύσταση , μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα βιβλία μεταγραφών διενεργείται από Ειρηνοδίκη, που υπηρετεί εντός της ειρηνοδικειακής περιφέρειας στην οποία ανήκει το υποθηκοφυλακείο και ο οποίος ορίζεται με πράξη του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο».

Για το ζήτημα έχει αντιδράσει έντονα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων η οποία επισήμανε σε υπόμνημα της προος τον υπουργό Δικαιοσύνης, Σταύρο Κοντονή πως: «η ανωτέρω διάταξη είναι ιδιαιτέρως προβληματική, καθόσον πέραν της ιδιαίτερης περιπλοκότητας του ελέγχου των πράξεων (ιδίως στα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν και ως κτηματολογικά γραφεία), για τα οποία απαιτείται σταθερή και μόνιμη απασχόληση αρμοδίου Υποθηκοφύλακα και όχι περιστασιακή ενός αναπληρωτή (για αόριστο χρόνο) , η συγκεκριμένη ανάθεση αρμοδιότητας, εκφεύγει κατ’ αρχήν του δικαιοδοτικού έργου των Ειρηνοδικών, τυγχάνει δε αντισυνταγματική καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 3 εδάφιο 1 του Συντάγματος, «Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται».

 

 

Πηγή: newsit.gr