Αρδευτικό δίκτυο: 6,6 εκατ. ευρώ για την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού ύδατος

Θετική εξέλιξη που αναμένεται να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων του αρδευτικού δικτύου και να μειώσει παράλληλα σε σημαντικό βαθμό το κόστος σε ένα μεγάλο κομμάτι των καλλιεργησίμων εκτάσεων της Ηλείας, αποτελεί η έγκριση των μελετών που είχαν υποβάλλει τα ΤΟΕΒ, Β’ Πύργου, Μυρτουντίων και Σαβαλίων στη Δράση 4.3.1 (Υποδομές εγγείων βελτιώσεων). Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων –που εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας- ανά ΤΟΕΒ ανέρχεται περίπου στα 2,2 εκατ. ευρώ (6,6 εκατ. ευρώ στο σύνολο) …

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΑΤΡΙΣ οι μελέτες που είχαν υποβάλλει τα τρία ΤΟΕΒ (Β’ Πύργου, Μυρτουντίων και Σαβαλίων), αφορούσαν παρεμβάσεις για εγκατάσταση καρτοβανών (βάνα με κάρτα) που ελέγχουν την κατανάλωση και γενικότερα την διαχείριση του νερού καθώς και τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων. Στόχος των συγκεκριμένων επεμβάσεων είναι τόσο η εξοικονόμηση ύδατος (σ.σ. μέσω της ορθολογικής και καταγεγραμμένης ανά καλλιέργειας ποσότητας που απαιτείται) και στη συνέχεια η εξοικονόμηση ενέργειας.

Το έργο εκτελείται και δημοπρατείται από την Περιφέρεια (σ.σ. αρμόδια η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) και αποτελεί πρώτο βήμα εναρμόνισης με την Κοινοτική οδηγία που «μιλάει» για έλεγχο του νερού που χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες χωρίς αυτές να… «διψάσουν».

Η διαδικασία υλοποίησης του έργου αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα σε συνεργασία των τριών ΤΟΕΒ και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Σημειώνεται επίσης πως τα χρήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου είναι εξασφαλισμένα.

Η ΠΑΤΡΙΣ ζήτησε την άποψη του πρόεδρου του Β` ΤΟΕΒ Πύργου Γιάννη Αρβανιτάκη για το θέμα με τον ίδιο να δηλώνει πως «Οι τρείς μελέτες εκπονήθηκαν βάση του προγράμματος 4.3.1. Επί της ουσίας αποφασίζεται για πρώτη φορά η υλοποίηση ενός έργου που αφορά στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων του αρδευτικού δικτύου. Ο καλλιεργητής θα δηλώνει την έκταση και το είδος της καλλιέργειας κι έτσι θα γνωρίζουμε την ποσότητα ύδατος που χρειάζεται. Όταν ποτίζει μέσω του συστήματος των καρτοβανών θα υπάρχει καταγραφή της ποσότητας που χρησιμοποιήθηκε και θα γνωρίζουμε και το υπόλοιπο. Θα υπάρχει δηλαδή έλεγχος του αρδευτικού νερού βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και δεν θα γίνεται χρήση χωρίς ανεξέλεγκτα. Παράλληλα με την χρήση των φωτοβολταικών –που θα δουλεύουν με το σύστημα Net metering αναμένεται να υπάρξει μείωση του κόστους -έως και 60%- της ενέργειας που απαιτείται».

Με τα  έργα που χρηματοδοτούνται από την δράση «4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού, ενώ αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Σημειώνεται πως τα τρία προαναφερθέντα ΤΟΕΒ καλύπτουν περίπου το 50% της εν δυνάμει καλλιεργήσιμης έκτασης στο νομό Ηλείας.