«Αρωγή»: Δημιουργική απασχόληση για παιδιά έως 12 ετών

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει τα Συνοδευτκά Μέτρα του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», υλοποιεί συνεδρίες πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά 6-12 ετών .

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο (ηλικίας 6-12 ετών), των οποίων οι γονείς είναι ωφελούμενοι του προγράμματος  «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Καλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος, που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Ήλιδας,  να δηλώσουν συμμετοχή για τα παιδιά τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουνστις  πολιτιστικές και δημιουργικές δραστηριότητες  απασχόλησης.

Οι δηλώσεις συμμετοχής  για τις δραστηριότητες θα υποβάλλονται στην οδό  Γεωργίου Παπανδρέου 53, στην Αμαλιάδα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και  κατά τις ώρες: 09:30 – 16:30,  τηλ.  2622022272

Διάστημα υλοποίησης συνεδριών: Απρίλιος – Ιούνιος  2019
Για την επιλογή των ωφελουμένων θα  τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας