Μπόνους σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους άνω των 50 ετών

Ευκαιρία προσωρινής εργασίας σε 15.000 ανέργους άνω των 50 ετών, φιλοδοξεί να προσφέρει το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με στόχο την απασχόληση ανέργων του ΟΑΕΔ, το οποίο αναμένεται να «τρέξει» εντός του Φεβρουαρίου.

Το πρώτο σκέλος του προγράμματος αφορά επιχορήγηση επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερους από έξι μήνες, ηλικίας άνω των 50 ετών. Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 ατόμων με πλήρη απασχόληση.

Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης σε αυτό το σκέλος είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των 3 μηνών.

Το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ η διάρκεια επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 9 μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και διαθέτουν κωδικό πρόσβασης, ενώ η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα γίνεται με συστατικό σημείωμα από τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

 

 

Πηγή: insider.gr