Δ. Καλαματιανός: «Δεν υπάρχει θέμα συνένωσης σε Λιμενικό Ταμείο όπως της Κυλλήνης»

Δεν υπάρχει θέμα συνένωσης Λιμενικών Ταμείων, το καθεστώς των δημοτικών Λιμενικών Ταμείων που ανήκουν στην κατηγορία «Εθνικών Λιμένων» όπως η Κυλλήνη, παραμένει ως έχει σήμερα. Αυτή τη διαβεβαίωση έδωσε ο γεν. γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στον δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Ειδικότερα ο δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Ναμπίλ Μοράντ, παρευρέθηκε στο  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον ΓΓ. του Υπουργείου κ. Καλαματιανό και υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και με το συντονιστικό όργανο της υλοποίησης της πιλοτικής εφαρμογής της μεθόδου ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων μέσω δικτύου ξηράς, η οποία θα εγκατασταθεί για πρώτη φορά στη περιοχή της Μεσογείου στο λιμάνι της Κυλλήνης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (Διευκόλυνση “Συνδέοντας την Ευρώπη”) και από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ουσιαστική ήταν παρέμβαση του ΓΓ. κ. Καλαματιανού στην επίλυση προβλημάτων, που αφορούν κανονιστικά οικονομικά και ζητήματα ασφαλείας, ώστε να επισπευσθεί η δημοπράτηση του έργου.

Δεν υπάρχει θέμα συνένωσης

Ο Δήμαρχος ζήτησε ενημέρωση για το θέμα που προέκυψε τελευταία από τα τοπικά ΜΜΕ για την υποχρεωτική συνένωση Λιμενικών Ταμείων.

Όλοι οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το καθεστώς των δημοτικών Λιμενικών Ταμείων που ανήκουν στην κατηγορία ‘Εθνικών Λιμένων’  όπως η Κυλλήνη, παραμένει ως έχει σήμερα.

Στο Υπουργείο έχει ορισθεί ομάδα εργασίας για να μελετήσει τους τρόπους αποτελεσματικότερης διαχείρισης των μικρότερων λιμανιών.

Καταφύγιο Αγ. Παντελεήμονος

Επιπρόσθετα, από την Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής επισημάνθηκε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης οφείλει εκ του νόμου να αναλάβει και την διαχείριση και του αλιευτικού καταφυγίου του Αγ. Παντελεήμονος το οποίο είναι ‘ορφανό’, δεν έχει δηλαδή φορέα διαχείρισης αλλά ανήκει στον ίδιο Δήμο.

Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την αδειοδότηση του έργου επέκτασης του προσήνεμου μόλου προϋπολογισμού 3.124.193 χωρίς ΦΠΑ (σύμφωνα με  τα τεύχη δημοπράτησης) και τα στάδια έγκρισης της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία είναι πρωταρχικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού και για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων.