Δε φαντάζεστε πόσα κιλά τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο

Ένας τεράστιος όγκος φαγητού, καταλήγει καθημερινά στα σκουπίδια και όπως φαίνεται γι’ αυτό υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι. Η κακή διαχείριση των καταναλωτών και η έλλειψη πολιτικών πρωτοβουλιών.

Η Ελλάδα, ήταν μια από τις 10 Ευρωπαϊκές χώρες, που είχαν σοβαρό πρόβλημα καταγραφής του προβλήματος, στο πλαίσιο του προγράμματος Fusions που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο την καταγραφή των αποβλήτων τροφίμων και την πρόληψη δημιουργίας τους. Υπολογίζεται ωστόσο πως το 2012, κατέληξαν πανελλαδικά περίπου 2 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων στα σκουπίδια. Και όλα αυτά, την ώρα που υπάρχουν περίπου 200 οργανωμένα συσσίτια ανά την Ελλάδα και ταυτόχρονα πάρα πολλοί άνθρωποι που κοιμούνται στον δρόμο ή υποσιτίζονται.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα, ωστόσο, ορισμένες ενέργειες που εφαρμόζονται ήδη, είναι η δωρεάν διάθεση προϊόντων αλιείας που κατάσχονται  για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις περιπτώσεις τροφίμων που διατίθενται δωρεάν σε φορείς με φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου να διανεμηθούν αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην των ευαλλοίωτων, σε χαμηλότερη τιμή και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στα σκουπίδια το 1/3 της παραγωγής

Το φαινόμενο όμως, δεν είναι μόνο ελληνικό, αντίθετα έχει παγκόσμιες διαστάσεις. Το πρόγραμμα Fusions, έχει αναδείξει σημαντικά στοιχεία, σχετικά με τα αποκαλούμενα «απόβλητα τροφίμων» στις χώρες της Ευρώπης. Για την ώρα, μόλις οι 18 από τις 28 χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν καταφέρει να καταγράψουν τις ποσότητες των τροφίμων που καταλήγουν αχρησιμοποίητες στα σκουπίδια.

Από την καταγραφή προκύπτει πως το 2012 κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πετούσε 173 κιλά τροφής ετησίως. Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός πως για το 2011 η παραγόμενη τροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 865 κιλά ανά άτομο, προκύπτει πως  το 20% της παραγωγής καταλήγει στα σκουπίδια.  Σε οικονομικά μεγέθη, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 143 πεταμένα δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος, εμφανίζεται στα νοικοκυριά, τα οποία με σωστότερη διαχείριση, θα μπορούσαν να γλιτώνουν –σύμφωνα πάντα με την έρευνα- μέχρι και 595 ευρώ ανά έτος.

Τα νοικοκυριά, με σωστότερη διαχείριση, θα μπορούσαν να γλιτώνουν μέχρι και 595 ευρώ ανά έτος

Όμως, εκτός από το οικονομικό κόστος, υπάρχει κάτι ακόμα σημαντικότερο.  Υπολογίζεται πως αν μόλις το ¼ των τροφίμων που απορρίπτονται στα σκουπίδια, δεν κατέληγαν εκεί, αλλά δινόταν προς κατανάλωση, θα μπορούσαν να σιτιστούν 870 εκατομμύρια άνθρωποι τον χρόνο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 12% του παγκόσμιου πληθυσμού. Είναι χαρακτηριστικό πως από την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, περίπου το 1/3 χάνεται ή πετιέται.

Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ξεκινήσει τη συζήτηση για την λήψη μέτρων που έχουν στόχο να περιορίσουν περίπου στο 50% την παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στην ΕΕ μέχρι το 2030, ωστόσο για την επίτευξη του στόχου απαιτείται ένα νομοθετικό πακέτο μέτρων σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Μια από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η τροποποίηση της ισχύουσας οδηγίας σχετικά με τον ΦΠΑ, ώστε να υπάρχει φορολογική απαλλαγή για όσους κάνουν δωρεές τροφίμων. Φυσικά η διάθεση των τροφίμων που δεν χρησιμοποιούνται, είναι το ένα κομμάτι της διαχείρισης, αφού δεν είναι όλα τα απόβλητα τροφίμων κατάλληλα προς κατανάλωση.

 

 

Πηγή: economy365.gr