Διακρίσεις για γιατρούς της Ηλείας που υλοποίησαν ερευνητικές εργασίες

Διακρίσεις σε Πανελλαδικό επίπεδο για γιατρούς της Ηλείας, οι οποίοι έλαβαν βραβεύσεις για ερευνητικές εργασίες που αφορούν στην ικανοποίηση ασθενών από υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, συγκριτικά και με την κατάθλιψη στο Νομό Ηλείας.

Πέραν των διακρίσεων, είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις έρευνες, τόσο για την παροχή υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και σε ότι έχει να κάνει με τα ποσοστά κατάθλιψης, καθώς είναι ενδεικτικό ότι ένας στους τέσσερις ασθενείς εκτιμάται ότι πάσχει από κατάθλιψη!

Στις εργασίες αυτές συμμετείχαν και διακρίθηκαν, ο  αν. διοικητής του Νοσοκομείου Αμαλιάδας κ. Ιωάννης Λέντζας, ο Γενικός ιατρός Π.Ι. Χαβαρίου και Συντονιστής Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικών Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας κ. Γεώργιος Τσίρος, η Ιατρός Βιοπαθολόγος από την Αμαλιάδα κα Παναγιώτα Βοΐλα, η Γενική Ιατρός Π.Ι. Ανδραβίδας κα Αναστασία Τσίρου, ο Πνευμονολόγος Γ.Ν. Πύργου κ.  Νικόλαος Χαροκόπος, ο Γενικός Ιατρός κ. Φίλιππος Δομάγιερ και η κα Ελένη Γελαστοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών.

Τα βραβεία

Οι διακρίσεις-βραβεύσεις έγιναν κατά τις παρουσιάσεις των εργασιών από τους γιατρούς της Ηλείας σε δύο συνέδρια που έγιναν πρόσφατα. Ειδικότερα, στο 12ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, που διεξήχθη από 21 έως και 23 Οκτωβρίου 2016 στα Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας. Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί  κορυφαία Επιστημονική εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου (Ι.Ε.Δ.Ε.Π.) σε συνεργασία με τους Ιατρικούς Συλλόγους Πελοποννήσου, θεσμικά αναγνωρισμένο και πανελλαδικά καταξιωμένο. Επίσης, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που διεξήχθη από 13 έως και 15 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα, όπου η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας) επιχειρεί τη διατύπωση αξιολογικών ιδεών, κριτικών σκέψεων και τεκμηριωμένων προτάσεων για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα -σε συνθήκες κρίσης- υπό το πρίσμα της (κοινωνικής) ισότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας.

Στο Παμπελοποννησιακό Συνέδριο οι γιατροί της Ηλείας έλαβαν το 1ο βραβείο για την εργασία τους με τίτλο: «Η επίδραση της κατάθλιψης στην ικανοποίηση ασθενών από υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Νομού Ηλείας» και στο Πανελλήνιο Συνέδριο έλαβαν το βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης για την εργασία: «Αξιολόγηση της ικανοποίησης ασθενών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας του Νομού Ηλείας».

Τα στοιχεία της έρευνας

Σκοπός των συγκεκριμένων ερευνητικών εργασιών ήταν να αξιολογηθεί η ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η διερεύνηση παραγόντων που την επηρεάζουν, με έμφαση στους καταθλιπτικούς ασθενείς.

Διεξήχθη μία σύγχρονη έρευνα σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά ιατρεία του Νομού Ηλείας, μέσω ενός σύνθετου ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε βασικές κοινωνικοδημογραφικές παραμέτρους, καθώς και τις κλίμακες ικανοποίησης ασθενών PSQ-18 και VSQ-9 ενώ για την εκτίμηση της κατάθλιψης χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα αυτοαξιολόγησης κατά Zung.

Συνολικά συμμετείχαν 612 ασθενείς, μέσης ηλικίας 60 έτη (22-91), 47,2% Άνδρες, 94,5% Έλληνες, Παντρεμένοι: 55,2%, Ανύπαντροι: 14,9% και σε Χηρεία: 18,8%.

Άνω του 90% του υπό μελέτη πληθυσμού, δηλώνει ικανοποιημένο από τον προληπτικό έλεγχο εξετάσεων που συστήνει ο γιατρός, ενώ μέτρια έως αρκετά ικανοποιημένοι (70%) δηλώνουν με την κατάσταση της υγείας τους. Ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη παρουσιάζει το 25,2% και αντικαταθλιπτική αγωγή τον τελευταίο ένα χρόνο λαμβάνει το 15%.

Εμπιστοσύνη

Σύμφωνα με τον κ. Λέντζα, η συγκεκριμένη μελέτη κατέδειξε ότι: οι συμμετέχοντες αν και δηλώνουν μέτρια ικανοποιημένοι με την κατάσταση της υγείας τους, εντούτοις εμπιστεύονται τον προληπτικό έλεγχο που συστήνει ο θεράπων οικογενειακός ιατρός. Επίσης, αναφέρεται μεγάλος βαθμός ικανοποίησης από τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κυρίως από τη συμπεριφορά και επικοινωνία των ιατρών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση φαίνεται να είναι η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση, όπου οι παντρεμένοι και οι σε χηρεία είναι λιγότερο ικανοποιημένοι, ενώ με την ηλικία αυξάνει και η ικανοποίηση.

Η κατάθλιψη

Από την πλευρά του ο κ. Τσίρος επεσήμανε ότι: ένας στους τέσσερις ασθενείς εκτιμάται να πάσχει από ήπια έως σοβαρή κατάθλιψη, εκ των οποίων μόνο ένας στους δύο λαμβάνει συστηματική αγωγή. Επίσης, αναδεικνύεται ότι άτομα με κατάθλιψη είναι λιγότερο ικανοποιημένα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες ΠΦΥ, γεγονός που θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, έτσι ώστε να προσεγγίζεται η ευάλωτη αυτή ομάδα πληθυσμού με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα.

Όπως τονίστηκε και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ιατρούς της έρευνας, η γνώμη των ασθενών πρέπει να αξιολογείται τόσο από το υγειονομικό προσωπικό όσο και από την πολιτεία, ώστε με κατάλληλες παρεμβάσεις και από την κοινού προσπάθεια οι υπηρεσίες υγείας να ανταποκρίνονται κατά το μέγιστο στις προσδοκίες των πολιτών. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες πανελλήνιας κλίμακας προκειμένου να επιβεβαιωθούν και να γενικευτούν τα παραπάνω αποτελέσματα, το οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χάραξη κατάλληλων πολιτικών υγείας.

 

Μαρία Καραμπάτση

(karabatsimaro@yahoo.gr)