Διαβάστε σήμερα (12/09/19′) στην εφ. Πατρίς!

Διαβάστε σήμερα (12/09/19′) στην εφ.Πατρίς που κυκλοφορεί (Αναζητήστε τα σημεία πώλησης) και γίνετε συνδρομητής της έντυπης έκδοσης.