Διαβάστε σήμερα Δευτέρα, 05/08/2019, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ της ΔΕΥΤΕΡΑΣ