Διαβάστε σήμερα, Κυριακή 1/9/2019, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ