Διαβάστε σήμερα Κυριακή, 12/08/2018, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ