Διαβάστε σήμερα Κυριακή, 18/08/2019, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ