Διαβάστε σήμερα Κυριακή, 19/01/2020, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ