Διαβάστε σήμερα Παρασκευή, 20/07/2018, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ