Διαβάστε σήμερα Πέμπτη, 22/08/2019, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ