Διαβάστε σήμερα Τετάρτη, 01/08/2019, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ