Διαβάστε σήμερα (01/08/18′) στην εφ. Πατρίς!

Διαβάστε σήμερα (01/08/18′) στην εφ. Πατρίς που κυκλοφορεί (Αναζητήστε τα σημεία πώλησης) και γίνετε συνδρομητής της έντυπης έκδοσης.