Διαβάστε σήμερα, Τρίτη, 06/08/2019, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ