Διαβάστε σήμερα Τρίτη, 13/08/2019, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ