Δήμος Αρχ. Ολυμπίας: Ενημέρωση σχετικά με επανασύνδεση ρεύματος σε δημότες

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 4508/2017, ενημερώνει τους  δημότες του ότι επεκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2018 (από 21 Σεπτεμβρίου 2018 που προέβλεπε η προηγούμενη ΚΥΑ) το χρονικό όριο, μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τροποποίηση της αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474ορίζεται ότι  οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και την 31/10/2018 (Β’ 49/ 18-01-19), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξεταστούν από επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 131/2018 απόφαση Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίαςκαι αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, τον κ. Γιαννακόπουλο Πέτρο, Αντιδήμαρχο, αρμόδιο για θέματα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνο θεμάτων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών υπηρεσιών, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Κωσταριά Φώτιο, Αντιδήμαρχο, Υπεύθυνο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, την κα.Στεφανοπούλου Αλεξάνδρα, Προϊσταμένη ΔΕΗ Α.Ε Καταστήματος Πωλήσεων Πύργου, τον κ. Καραγιάννη Αντώνιο με αναπληρωτή τον κ. Πατσούρη Δημήτριο ως εκπροσώπους του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας – Δ.Ε.Δ..Δ.Η.Ε. Α.Ε.Ο συντονισμός των εργασιών της επιτροπής έχει ανατεθεί στην κα Πρίνου Ελένη, Κοινωνική Λειτουργό, Συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις, θα αξιολογήσει την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια θα δίνει άμεσα την εντολή για επανασύνδεση των ευπαθών νοικοκυριών.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, από Τρίτη έως Πέμπτη και ώρες 09:00πμ έως 13:00μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, Πρ. Κονδύλη & X. Κοσμοπούλου 1 ή  να  επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26240-22549 και 22250.