Δήμος Πύργου: Επαναφέρει αίτημα για τα κτίρια του ΑΣΟ

Στο θέμα της παραχώρησης των αποθηκών του ΑΣΟ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον δήμο του Πύργου, προς αξιοποίησή του, επανέρχεται η δημοτική αρχή, που απέστειλε επιστολή χθες στον περιφερειάρχη, Απόστολο Κατσιφάρα, ζητώντας του να ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση του δήμου και ξεκαθαρίζει πως ο δήμος δεν έχει πρόθεση να έλθει σε αντιπαλότητα με την Περιφέρεια, αλλά διεκδικεί ως πρωτεύουσα του Νομού Ηλείας, ένα δίκαιο αίτημα.

Την επιστολή υπογράφει ο αναπληρωτής δήμαρχος, Ανδρέας Σκαρτσιάρης, που αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «Επανερχόμαστε στο αίτημά μας για την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου των αποθηκών του ΑΣΟ, που βρίσκονται στην οδό Κοκκίνου και ΣΠΚ και στο γεγονός ότι η Περιφέρεια πεισματικά στερεί από την πόλη μας, ένα κτίριο το οποίο δικαιούται από την περίοδο της διανομής της περιουσίας του ΑΣΟ, ενώ θα έπρεπε να μας είχε ήδη παραχωρηθεί. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Πύργος ήταν η μόνη πόλη που είχε εξαιρεθεί από τη διαδικασία αυτή, αναιτιολόγητα!!!

Με τα υπ’ αριθμ. 392Δ/15-06-2016 και 428Δ/5-7-2016 έγγραφά μας, σας ζητούσαμε το εν λόγω να περιέλθει για χρήση στο Δήμο Πύργου. Με το υπ’ αριθμ. 177229/25-7-16 εισερχόμενο έγγραφό σας, μας απαντήσατε αρνητικά.

Κύριε Περιφερειάρχη, επαναφέρουμε το αίτημα της παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου των αποθηκών του ΑΣΟ και ευελπιστούμε στην άμεση και θετική ανταπόκρισή σας. Η αντιπαλότητα με εσάς και την Περιφέρεια, δεν είναι μέσα στις προθέσεις μας. Αν όμως και αυτή τη φορά δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας, τη στιγμή που προτίθεστε να παραχωρήσετε το κτίριο του Σωσίπολις στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτό θα δηλώνει ότι η Πρωτεύουσα του Νομού μας, είναι έξω από τα ενδιαφέροντά σας».