Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου: Ανοιχτή πρόσκληση

Η διοίκηση του Λιµενικού Ταµείου θα παραχωρήσει συνέντευξη την επόμενη Τετάρτη και ώρα 12 µ.μ στην µικρή αίθουσα του ∆ηµαρχείου Πύργου, µε θέµα: «Λιµάνι Κατακόλου – στόχοι και προβλήµατα».

Καλούµε όλους τους βουλευτές της Ηλείας, τον κο Αντιπεριφερειάρχη, τον κο ∆ήµαρχο Πύργου και τους αρχηγούς των παρατάξεων του ∆ήµου Πύργου, τους εκπροσώπους επιστηµονικών φορέων, τον Πρόεδρο του ΕΒΕ, τον Σύλλογο Ξενοδόχων, τους Εµπορικούς Συλλόγους Πύργου και Κατακόλου, τον κο Λιµενάρχη, τους Ναυτιλιακούς Πράκτορες, τον Πρόεδρο της κοινότητας Κατακόλου, τον Σύλλογο Ταξί, κάθε αυτοδιοικητικό Α’ και Β’ βαθµού, καθώς και κάθε πολίτη του ∆ήµου Πύργου.

Να µας τιµήσουν µε την παρουσία τους, ώστε να ενηµερωθούν για τα πεπραγµένα της διοίκησης, να λάβουν απάντηση σε κάθε ερώτηµά τους αλλά και σε ότι άλλο η διοίκηση του ∆ΛΤΠ κρίνει χρήσιµο προς ενηµερώση της τοπικής κοινωνίας.

Με εκτίµηση,

Λεωνίδας Βαρουξής

Πρόεδρος Λιµενικού Ταµείου Πύργου

Υ.Γ. Αν αγαπάς τον τόπο σου, απέδειξέ το µε την παρουσία σου