Δρομολόγιο ΚΤΕΛ: ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΠΥΡΓΟΣ

Ώρες Δρομολογίων

06:05' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
06:40' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
07:30' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
07:45' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
08:20' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
09:20' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
10:20' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
12:05' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
13:50' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
14:30' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
15:10' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
17:10' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
18:10' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
20:10' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
22:10' ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
06:30' ΣΑΒΒΑΤΟ
07:45' ΣΑΒΒΑΤΟ
08:50' ΣΑΒΒΑΤΟ
09:20' ΣΑΒΒΑΤΟ
09:50' ΣΑΒΒΑΤΟ
10:20' ΣΑΒΒΑΤΟ
11:45' ΣΑΒΒΑΤΟ
14:10' ΣΑΒΒΑΤΟ
14:30' ΣΑΒΒΑΤΟ
17:10' ΣΑΒΒΑΤΟ
20:10' ΣΑΒΒΑΤΟ
22:10' ΣΑΒΒΑΤΟ
07:00' ΚΥΡΙΑΚΗ
11:10' ΚΥΡΙΑΚΗ
14:30' ΚΥΡΙΑΚΗ
17:10' ΚΥΡΙΑΚΗ
20:10' ΚΥΡΙΑΚΗ
22:10' ΚΥΡΙΑΚΗ


Δείτε όλα τα δρομολόγια