Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: Ανέλαβαν υπηρεσία 21 εργαζόμενοι

Στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους που υπάρχει έλλειψη προσωπικού θα αξιοποιηθούν οι 21 υπάλληλοι που ανέλαβαν υπηρεσία στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, έπειτα από την κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις δυνάμει δυο υπουργικών αποφάσεων.

     Οι αποφάσεις αυτές ήρθαν σε συμμόρφωση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που είχαν κερδίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα για την παραμονή ή την επάνοδό τους σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε φορείς εποπτευόμενους από αυτό.

Πρόκειται για προσωπικό ειδικότητας ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (15 άτομα), ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργατών (2 άτομα)  ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (3 άτομα) και ΤΕ Διοικητικού (1 άτομο). Προσελήφθησαν με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), ενώ όλοι τους έχουν  εργαστεί στο παρελθόν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και η εμπειρία τους – όπως σημείωσε στην ανακοίνωσή της η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Δρ. Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια, θα φανεί πολύτιμη στην κάλυψη ορισμένων από τα μεγάλα κενά στελέχωσης της Υπηρεσίας.

η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας Δρ. Ερωφίλη – Ίρις Κόλλια

Η ίδια τους υποδέχθηκε με την ευχή να έχουν μια καλή και ευδόκιμο θητεία και τους ζήτησε να συνδράμουν με κάθε τρόπο στο δύσκολο έργο της έρευνας, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ηλείας.