Εγκρίθηκαν εννιά γιατροί για τις Ν.Μ Πύργου και Αμαλιάδας

Την προκήρυξη για την πλήρωση 902 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας, ενέκριναν ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός και ο αναπληρωτής του, Παύλος Πολάκης. Από τις συνολικά 902 θέσεις οι 149 αφορούν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια – στην οποία υπάγεται το Γ.Ν Ηλείας – για το οποίο εγκρίθηκαν συνολικά 9 θέσεις.

Ειδικότερα, για τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου εγκρίθηκαν δυο θέσεις Παθολογίας, μια θέση Νεφρολογίας, μια θέση Μαιευτικής – Γυναικολογίας, μια θέση Ορθοπαιδικής και  μια θέση Χειρουργικής. Για τη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας εγκρίθηκαν μια θέση Χειρουργικής, μια θέση Ορθοπαιδικής και μια θέση Καρδιολογίας. Όλες οι θέσεις βαθμό Επιμελητή  Β΄.

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12.00 και λήγει την 1η/07/2019 ώρα 12.00 Οι αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί, αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpnp_a@moh.gov.gr, το αργότερο μέχρι και την 23/05/2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης προκήρυξης των ανωτέρω θέσεων είναι η μη δέσμευσή τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στην απόφαση προκήρυξης οι υπό πλήρωση θέσεις αναφέρονται ανά ειδικότητα και βαθμό, όπως ακριβώς αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έγκρισης. Στις περιπτώσεις για τις οποίες εγκρίνονται στον ίδιο φορέα περισσότερες της μιας θέσεις της ίδιας ειδικότητας, στην απόφαση προκήρυξης αναφέρεται υποχρεωτικά το τμήμα στο οποίο ανήκει κάθε θέση.