Το ΕΚ αποφασίζει για το αν θα ασκήσει βέτο στη χρήση φωσφορικών αλάτων στον κατεψυγμένο γύρο

Εν μέσω των πολλών ανησυχιών για τις επιπτώσεις που έχουν τα φωσφορικά άλατα  στην υγεία, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν την Τρίτη επί της πρότασης της Επιτροπής να επιτραπεί η χρήση φωσφορικού οξέος, διφωσφορικών και τριφωσφορικών αλάτων και πολυφωσφορικών αλάτων (Ε 338-452) στον κατεψυγμένο γύρο (όλα τα είδη κρέατος).

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων συνέστησαν να ασκηθεί βέτο στη χρήση φωσφορικών αλάτων στον κατεψυγμένο γύρο, τουλάχιστον έως ότου βγουν τα αποτελέσματα της επιστημονικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Εάν το Κοινοβούλιο ως σύνολο υποστηρίξει τη σύσταση της επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία (376 ψήφοι υπέρ), η πρόταση θα μπλοκαριστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταθέσει καινούρια πρόταση.

Οι κοινοτικοί κανόνες δεν επιτρέπουν τη χρήση φωσφορικών αλάτων σε παρασκευάσματα κρέατος στην ενιαία αγορά, εκτός εάν κάποια παρασκευάσματα αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία. Η αναφορά αυτή υπόκειται σε τρεις προϋποθέσεις: υπάρχει τεχνολογική ανάγκη, δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία και η χρήση τους δεν παραπλανά τον καταναλωτή. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προσθέσει σε αυτόν τον κατάλογο των παρασκευασμάτων και τον κατεψυγμένο γύρο (“frozen vertical meat spits”).

Ιστορικό

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι η επιστημονική επισκόπηση του 2012 έδειξε μια πιθανή σχέση μεταξύ της προσθήκης φωσφορικών στα τρόφιμα και του αυξημένου κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ωστόσο, η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί αυτός ο κίνδυνος στην πρόσληψη φωσφόρου γενικά ή πρόσθετων φωσφορικών. Μία άλλη επιστημονική μελέτη του 2013 στον πληθυσμό των ΗΠΑ συνέδεσε τη διατροφή που περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα φωσφόρου με αυξημένα επίπεδα θνησιμότητας.

 

Ψηφοφορία: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου

 

 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο