Ανεπανάληπτη συγκέντρωση του Χρ. Χριστοδουλόπουλου στην πλατεία Αγίου Αθανασίου