Ένας + απο τούς δημότες Φιγαλείας, Ένας + απο τούς δημότες Ζαχάρως, Για να πάρει αυτός ο τόπος μπροστά. Όλοι ΜΑΖΙ ΜΡΟΣΤΑ + Για το Αύριο

Ένας + (σταυρός) ….

Ένας + απο τούς δημότες Φιγαλείας
Ένας + απο τούς δημότες Ζαχάρως
Για να πάρει αυτός ο τόπος μπροστά

+ Όλοι ΜΑΖΙ ΜΡΟΣΤΑ .

+ Για το Αύριο
+ Της Αγροτικής Ανάπτυξης
+ Της Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης
+ Της Οικονομικής Ανάπτυξης
+ Της Πολιτιστικής Ανάπτυξης
+ Της Αθλητικής Ανάπτυξης
+ Της Κοινωνικής Ανάπτυξης
+ Της Ανάπτυξης των Ανθρώπων
+ Της Ανάπτυξης του Τόπου μας
+ Το οφείλουμε στους ΓΟΝΕΙΣ μας, το χρωστάμε στα ΠΑΙΔΙΑ μας

Χρήστος Σπ. Τάγαρης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ζαχάρως – Φιγαλείας
Στην Δημοτική Ενότητα Φιγαλείας, με υποψήφιο δήμαρχο τον Κώστα Αλεξανδρόπουλο (ΝΕ.Δ.Α)