Εκλογές 26ης Μαΐου: Σε 2 αίθουσες «μοιράζονται» οι 4 κάλπες

Σε δύο διαφορετικές αίθουσες θα μπουν τελικά οι πολίτες-ψηφοφόροι την Κυριακή 26 Μαΐου, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις τέσσερις κάλπες. Οι ψηφοφόροι θα μπουν στη μία αίθουσα για να ψηφίσουν για τις Ευρωεκλογές και τις Περιφερειακές Εκλογές, ενώ στην άλλη αίθουσα θα ψηφίσουν για τις Δημοτικές και τις Κοινοτικές Εκλογές.

Αυτό προκύπτει μετά από την σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο συζητούνταν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και πλέον αποτελεί πραγματικότητα…

Σημειώνεται ότι στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο άνοιξε μεν νομικά ο δρόμος για μοίρασμα των καλπών σε ξεχωριστές αίθουσες, αλλά η απόφαση δεν είχε οριστικοποιηθεί. Το αρ.118 του ν.4604/2019, που ψήφισαν 148 βουλευτές, τροποποίησε το αρ.114 του Καλλικράτη δίνοντας στον Υπουργό Εσωτερικών την ευχέρεια, με απόφασή του, να ορίσει εάν οι εκλογικές διαδικασίες θα διεξαχθούν στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και τους ίδιους αντιπροσώπους δικαστικής αρχής, ή όχι.

Και μπορεί η συγκεκριμένη Υ.Α. να μην έχει (μέχρι στιγμής)εκδοθεί, όμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε άλλη Υ.Α. που αποδεικνύει -πρώτη φορά επισήμως- το μοίρασμα των τεσσάρων καλπών ανά δύο.

Συγκεκριμένα, με την αριθμ. 25020 Υ.Α. ο υπουργός κ. Χαρίτσης προχώρησε σε τροποποίηση προηγούμενης του 2010 που καθορίζει τα Βιβλία για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

Για να γίνει απλά κατανοητή η μεταβολή, δείτε παρακάτω το πριν και το μετά της παρ.1 αυτής.

ΠΡΙΝ (Φ.Ε.Κ. Β’ 1293/12.8.2010)

« 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και για τις Περιφερειακές Εκλογές »

ΜΕΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β’ 1196/9.4.2019)

«1.α. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές.

1.β. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. Βιβλίο κοινό για τις Περιφερειακές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές.».

Επίσης ο υπουργός κ. Χαρίτσης επέφερε και άλλες τροποποιήσεις στα εκλογικά Βιβλία, προκειμένου να είναι συμβατά με την 4η διακριτή κάλπη για τις Κοινότητες, που δημιούργησε ο Κλεισθένης.