Γ. Γεωργιόπουλος: «Κάνουμε μια νέα αρχή για την Ολυμπία και τα χωριά μας»