Γιώργος Γεωργιόπουλος: «Η Ολυμπία είναι οι άνθρωποι της»