Γιώργος Γεωργιόπουλος: «Στις 26 Μαΐου αλλάζουμε σελίδα»