Σωτήρης Αχαμνός: Ένα καλύτερο αύριο για τους νέους!

Τεράστια αγάπη για τον τόπο του δείχνει να έχει ο υποψήφιος για το τοπικό συμβούλιο των Δουνεΐκων, Σωτήρης Αχαμνός

Επιθυμία του είναι να προσφέρει ένα τόπο καλύτερο για όλους, κυρίως όμως για τους νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον μας.