Συνεργασία Αριστειδόπουλου – Γεωργιόπουλου για το αεροδρόμιο Επιταλίου

Συνεργασία για την πορεία εξέλιξης των διαδικασιών «Επισκευή- Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων-αποκατάστασης περίφραξης αεροδρόμιου Επιταλίου» προϋπολογισμού 130.000,00€ από επενδυτικούς ΚΑΠ είχε  χτες  ο υποψήφιος Δήμαρχος Πύργου κ. Λάμπης Αριστειδόπουλος με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεωργιόπουλο.

Ο κ. Αριστειδόπουλος συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και είχαν συνεργασία, για το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών (βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος των προσφορών), της συντήρησης των υποδομών του Αεροδρομίου, καθώς και την απαιτούμενη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας του πεδίου προσγείωσης.

Συγκεκριμένα με την υπ΄αριθμ. ΥΠΑ/ Δ3 /Α/7019/2425/030-3-2018 (ΑΔΑ ΨΒΨ7465ΧΘΞ-7ΑΓ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν του από 30/12/2016 εγγράφου του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας, έγινε ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κρατικού Αερολιμένα Επιταλίου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής από την Π.Ε. Ηλείας.

Κατ΄εφαρμογή της διαδικασίας που ορίζεται στο Π.Δ. 158/2002 (Α΄137), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 348/2003 (Α΄315) και ισχύει, περί υποβολής αίτησης στην Κρατική Αεροπορική Αρχή για χορήγηση Αδείας Ίδρυσης-Κατασκευής αερολιμένων, η Υπηρεσία συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ήδη έχουν ληφθεί.

  • Βεβαίωση από το δασαρχείο Ολυμπίας ότι η έκταση που βρίσκεται στο πεδίο προσγείωσης δεν υπόκεινται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας καθώς και,
  • Βεβαίωση από τη Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ότι η έκταση χωροθετείται εκτός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Επιταλίου (ΦΕΚ 644/Β/30.07.1996).

Ακόμα, συντάσσεται το Τοπογραφικό Διάγραμμα του γεωτεμαχίου και ολοκληρώνεται η συμπλήρωση του φακέλου για την υποβολή δήλωσης υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ),  κατ΄εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. «Πρότυπες   Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης  ομάδας ( Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών) του Παραρτήματος Ι της Υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄210), όπως εκάστοτε ισχύει» (ΦΕΚ 2505/β/07-10-2013).

Στη συνέχεια, θα υποβληθεί η δήλωση στην αρμόδια Διεύθυνση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων για την υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εξασφαλιστεί η χορήγηση της άδειας λειτουργίας πεδίου προσγείωσης στο αεροδρόμιο Επιταλίου, που θα είναι μια μικρή οικονομική επένδυση σπουδαία όμως για το μέλλον εφόσον αποτελέσει την βάση, όπως επισήμαναν και ο   Αντιπεριφερειάρχης και ο κ.   Αριστειδόπουλος που εδώ και καιρό έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση αξιοποίησης του Αεροδρομίου Επιταλίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αριστειδόπουλος έχει αναφέρει τα έξης στην πρότασή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο:

Το Αεροδρόμιο Επιταλίου έχει παραχωρηθεί έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο για την Π.Ε. Ηλείας όσο και για το Δήμο Πύργου.

  1. Μπορεί να γίνει κατάλληλος επισκευαστικός σταθμός- σταθμός ελέγχου για συντήρηση αεροσκαφών-υδροπλάνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
  2. Να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό αεροπορικό κέντρο πιλότων για εκπαιδευτικά προγράμματα από την Αερολέσχη Πύργου, σε συνεργασία με αερολέσχες σε όλη την Ελλάδα σε όλη τη Ευρώπη. Παράλληλα να γίνονται περιπολίες με αεροσκάφη της λέσχης για εντοπισμό πυρκαγιών.
  3. Να χρησιμοποιείται για χρήση τσάρτερ-μικρών αεροσκαφών από και προς Επιτάλιο συνδέοντας κοντινά αεροδρόμια όπως π.χ. Ιταλία μέσω των προγραμμάτων INTEREG.

Όλα   αυτά δεν απαιτούν ούτε επέκταση ούτε αναβάθμιση των υποδομών(η σύμβαση παραχώρησης στη FRAPORT το απαγορεύει) με αποτέλεσμα να μην είναι απαγορευτικά και να αποτελούν μια πραγματικά υλοποιήσιμη πρόταση, που όχι μόνο δεν απέχει από την πραγματικότητα αλλά και εφικτή(όχι φαραωνική) με μετρήσιμο όφελος στην ΠΕ Ηλείας αλλά και στο Δήμο Πύργου.