Ένας στους δύο αγρότες δεν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές

Δραματική είναι η κατάσταση με τις νέες εισφορές των 650.000 αγροτών, καθώς οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ πρέπει να πληρώσουν εντός του 2017 τις εισφορές για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 (εξοφλούνται τον Ιούνιο του 2017), αλλά και τις εισφορές για τους τρέχοντες μήνες του 2017 (τα πρώτα ειδοποιητήρια καταφθάνουν σε λίγες ημέρες).

Ταυτόχρονα τα ληξιπρόθεσμα χρέη από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που «τρέχουν» ανέρχονται σε 821 εκατ. ευρώ και αφορούν 310.591 ασφαλισμένους.

Συνολικά το ποσό που εισπράχθηκε για το έτος 2016 (Β΄ εξάμηνο 2015 + Α΄ εξάμηνο 2016)  ανήλθε  στο ποσό των 588 εκατ. ευρώ, ενώ η «τρύπα» των 333 εκατ. ευρώ θα βαρύνει τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το υπουργείο Εργασίας προβληματισμένο από τα μεγέθη των αγροτικών οφειλών επεξεργάζεται το ενδεχόμενο ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών σε 12 δόσεις.

Οι νέες εισφορές

Οι ασφαλιστικές κλάσεις αποτελούν παρελθόν από φέτος και οι αγρότες θα καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Υπενθυμίζεται πως το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ειδικά για τους αγρότες ορίζεται στο 70% του κατώτατου μισθού, δηλαδή 410 ευρώ τον μήνα, αντί 586 που είναι για τους υπόλοιπους.

Με βάση το ελάχιστο πλαφόν υπολογίζονται οι εισφορές όσων αγροτών: έχουν μικρότερο εισόδημα από 410 ευρώ τον μήνα, ή έχουν μηδενικό εισόδημα, ή δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και «έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος», ή είναι νέοι αγρότες και ξεκινούν τη δραστηριότητά τους εντός του 2017 (ως τον Δεκέμβρη).

Για τους/τις συζύγους και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, διά του αριθμού των μελών, διά 12.

Δηλαδή μαζεύεται όλο το εισόδημα, διαιρείται με το πλήθος των μελών της οικογένειας που απασχολούνται ώστε να προκύψει το μερίδιο του καθενός και ακολούθως διαιρείται διά του 12 για το μηνιαίο εισόδημα.

Σε σύγκριση με τις εισφορές του 2016, που ήταν αυξημένες σε σχέση με αυτές του 2015, οι επιβαρύνσεις για το 2017 θα είναι πιο ήπιες για όσους αγρότες δηλώνουν πολύ χαμηλό εισόδημα.

Αν υποθέσουμε πως η πλειοψηφία των αγροτών ανήκαν στην 3η ασφαλιστική κλάση και πλήρωσαν 678 ευρώ το 6μηνο για το 2016. Αν για το 2017 δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 4.923 ευρώ και κάτω, θα πληρώσουν 87 ευρώ τον μήνα (δηλαδή 521 ευρώ για 6μηνο). Αν δηλώνουν 6.500 ευρώ θα πληρώσουν 114,8 ευρώ τον μήνα (689 ευρώ για 6μηνο).

 

Πηγή: insider.gr