Ενεργειακή Ένωση: Συζήτηση στο ΕΚ για τα επόμενα βήματα

Η δεύτερη έκθεση για την Ενεργειακή Ένωση θα συζητηθεί στο ΕΚ με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Maroš Šefčovič την Τετάρτη στις 4μμ ώρα Βελγίου.

Η νομοθετική διαδικασία για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης έχει φτάσει πλέον στο 80% σε συνέχεια και της κατάθεσης των οκτώ επιπλέον νομοθετικών προτάσεων («πακέτο για την καθαρή ενέργεια») το Νοέμβριο του 2016.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία για τις διακυβερνητικές συμφωνίες που αφορούν την ενέργεια, ενώ έχουν ξεκινήσει τις συνομιλίες για τους νέους κανόνες για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης. Αναμένεται επίσης να ξεκινήσουν σύντομα τις συνομιλίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Πακέτο για την καθαρή ενέργεια

Οι νομοθετικές προτάσεις του πακέτου αφορούν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και τους κανόνες διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης. Η επιτροπή Ενέργειας και Βιομηχανίας του ΕΚ αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα την εξέταση των προτάσεων αυτών.