Εθελοντές Πυροσβέστες: Συνάντηση του Προέδρου της ΠΕΕΠΣ με τον Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ.

Με τον Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Αρχηγείου Π.Σ. Υποστράτηγο ΠΣ Αναστάσιο Σωτήρχο συναντήθηκε στις 13 Μαΐου 2019 ο Πρόεδρος της ΠΕΕΠΣ Μάκης Τσιουγκρής.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών για την χορήγηση Στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας μέσω της δωρεάς του Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος προς το Π.Σ. καθώς και λοιπά θέματα που απασχολούν το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Προσωπικό και τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και η ενίσχυσή τους με πυροσβεστικά οχήματα ή/και μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό κατά περίπτωση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Σωτήρχος εξήρε τον πολυετή ανιδιοτελή αγώνα των Εθελοντών Πυροσβεστών στο πεδίο των καθημερινών πυροσβεστικών επιχειρήσεων και την ιδιαίτερης αξίας και σημασίας συνεισφορά τους στην εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος εν γένει και επισήμανε ότι η αυτόβουλη προσήλωσή τους στο υπηρεσιακό καθήκον και η κοινωνική αλληλεγγύη, καταδεικνύουν τον ανθρωπισμό τους και συμβάλουν στη διατήρηση του υψηλού φρονήματος και του μαχητικού πνεύματος του Πυροσβεστικού Προσωπικού. Κλείνοντας ανέφερε ότι το Π.Σ. καταβάλει, έχοντας χρέος για αυτό, κάθε δυνατή προσπάθεια εξάλειψης συγκεκριμένων οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων του πυροσβεστικού εθελοντισμού, μέσα από τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων επιχειρησιακής ετοιμότητας του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Προσωπικού.