Φωτογραφία Ημέρας: Αρκούδι (RQD)

RQD Paradise / Πηγή: Instagram